דר. יוסטין מאהאט, אנפירער פון פסיכיאטריע פליגל אין קארנעל שפיטאל, איבער היימישע פסיכיאטריע

דר. יוסטין מאהאט, אנפירער פון פסיכיאטריע פליגל אין קארנעל שפיטאל, איבער היימישע פסיכיאטריע

בארימטער אנפירער פון פסיכיאטריע פליגל אין קארנעל שפיטאל, דאקטאר יוסטין מאהאט, לערנט א לעקציע אין קינדער פסיכיאטריע, מעדיצין, היימישע פראבלעמען און ערקלערט די סודות פון א געזונטע ערציאונג, וויאזוי צו פארמיידן קינדער פון שפעטערדיגע גייסטיגע ליידן, מיט א בליק אריין אין דער אנטוויקלונג פון גייסטישע פראבלעמען אין יונגע קינדער

די גבורה פון זאגן "יא, איך בין דורכגעפאלן!"

די גבורה פון זאגן "יא, איך בין דורכגעפאלן!"

עס איז דער טיפ פון זייער אסאך מענטשן אז ווען זיי האבן סיי וועלכע געפיל פון "דורכפאל" אדער נישט מצליח זיין, האלטן זיי עס ביי זיך און זאגן חלילה נישט פאר קיינעם, זיכער מאכנדיג אז מיילן זאלן אפטיילן צווישן דעם פראבלעם און דער לעזונג.

נוקלעארע בזיונות: אלע אידעאלאגיעס טוישן זיך נאך א שארפן "בושה איינשפריץ"

נוקלעארע בזיונות: אלע אידעאלאגיעס טוישן זיך נאך א שארפן "בושה איינשפריץ"

"אלעס האט זיך אבער געטוישט ווען די נייע אידעאלאגיעס זענען אריינגעקומען צו אים מיט דעם שארפן "בושה איינשפריץ". דער כח פון אינפארמאציע וואס קומט בייגעלייגט צו א דאזע פון בושה איז עפעס וואס קען אוועקנעמען דעם מוח און מאכן פון דעם מענטש א קאליקער אויפ'ן לעבן"

א שעה מיט'ן פסיכיאטער: רייכער שמועס מיט דר. ראנען היזאמי איבער אלעס פסיכיאטריע

א שעה מיט'ן פסיכיאטער: רייכער שמועס מיט דר. ראנען היזאמי איבער אלעס פסיכיאטריע

אינפארמאטיוון שמועס מיט'ן בארימטן פסיכיאטער וואס באדינט כסדר דעם היימישן ציבור. באקענט אייך מיט זיין ערפארונג און עקספערטיז אין דעם שווערן פעלד, הערט זיינע אנווייזונגען וויאזוי צוצוגיין צו א פראבלעם און ווען מעדיצין איז נויטיג, און פארשטייט דעם קשר צווישן גייסטישע פראבלעמען און גענעטיקס

בן מנחם: זענען מיר אלע אויטיסטיש?

בן מנחם: זענען מיר אלע אויטיסטיש?

ווען עס קומט צו כאפן וואס 'איך' וויל, זענען אלע דא, יעדער איז א בר הכי, אלע אויטיזם ליידנדע פארשטייען אקוראט וואס זיי אליין ווילן. אייביג הייבן זיך די קאמפליקאציעס אן ווען עס קומט צו פארשטיין יענעם.

כשמואל בדורו: הרב שמואל ניימאן איבער OCD בהלכה

כשמואל בדורו: הרב שמואל ניימאן איבער OCD בהלכה

דער מו"ץ וואס היילט, דער טעראפיסט וואס פסק'נט, דער דיין וואס מאכט אידישקייט פרייליך. "קל כנשר" איז זיין שלאג-ווארט, מאכן אידישקייט בא'טעמ'ט איז זיין פריאריטעט, געזונטע עובדי השם זענען די בעסטע פירות פון זיין לאנגיעריגע הארעוואניע

פאזיטיוויטעט: דער רעצעפט צום לעבן!

פאזיטיוויטעט: דער רעצעפט צום לעבן!

"עס איז נישט וואס עס פאסירט, נאר וויאזוי דו קוקסט אויף דעם", לויטעט אן אלטן ציטאט. פראבלעמען זענען נאר פראבלעמען ווייל מיר האלטן אז זיי זענען פראבלעמען, די מינוט וואס אונזער בליק טוישט זיך ווערט דער פראבלעם בטל למפרע און לאזט קיין זכר. – אריגינעל ערשינען אין נפשי #3 דורך בן מנחם

אויספירליכן שמועס מיט דעם גרינדער און פירער פון "ריליעף" הרב סענדר ארנשטיין שליט"א

אויספירליכן שמועס מיט דעם גרינדער און פירער פון "ריליעף" הרב סענדר ארנשטיין שליט"א

אין דער טונקעלער, פארנעפלטער וועלט פון "מענטל העלט" איז דא א קליינע ליכט-טורעם וואס שיינט און דערלייכטערט אידישע הערצער. אויספירליכן שמועס מיט דעם גרינדער און פירער פון "ריליעף" הרב סענדר ארנשטיין שליט"א.

דער קעניג פון טעראפיסטן: אינהאלטסרייכן שמועס מיט וועלט בארימטן ר' מרדכי וויינבערגער

דער קעניג פון טעראפיסטן: אינהאלטסרייכן שמועס מיט וועלט בארימטן ר' מרדכי וויינבערגער

דער טעראפיסט וועמענ'ס טעלעפאן ליניע באקומט פינף טויזנט רופן א טאג און האלט חשבון אויף 200 סעסיעס א וואך אונטער זיין שטאב פון טעראפיסטן. אינהאלטסרייכן שמועס מיט דעם וועלט בארימטן רופא נפש ר' מרדכי וויינבערגער, וועלכער ווידמעט זיין לעבן צו היילן אומצאליגע נשמות

געפילן, זיי ווילן, שפילן, און ערפילן – אלעס איבער געפילן

געפילן, זיי ווילן, שפילן, און ערפילן – אלעס איבער געפילן

געפילן שפילן די הויפט ראלע אין תורת הנפש. זיי פאראורזאכן די חורבנות, און דורך זיי היילט מען. געפילן מיט תורת הנפש גייען סינאנים, לטב ולמוטב. אבער איין מינוט, וואס איז דאס א געפיל? פון וואו נעמט זיך איר כח? צו וואס פעלט בכלל אויס אזא זאך ווי געפילן? וויאזוי קענען מיר ארויסנעמען די מערסטע נוצן פון געפילן?

אריגינעלע אפהאנדלונג: גייסטישע פראבלעמען, אמאל קעגן היינט

אריגינעלע אפהאנדלונג: גייסטישע פראבלעמען, אמאל קעגן היינט

פארוואס איז היינט מצוי מער גייסטישע פראבלעמען? וואס איז דער הויפט חילוק צווישן דעם היינטיגן סדר החיים און דעם אמאליגן, און וואס זענען די רעזולטאטן? פארוואס טוען אזויפיל דערשטיקן זייער אמת'ער כאראקטער? א גרינטליכער אנאליז שילדערט די היינטיגע רעאליטעט אין אירע ריכטיגע קאלירן – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 דורך בן מנחם

Nafshi Blog