אופס, מיר האבן נישט געפינען וואס איר זוכט! אבער נישט געזארגט, שיקט אונז אן אימעיל צו nafshi@momentmagazine איבער וואס איר זוכט און מיר וועלן עס אי"ה צולייגן.

.

Nafshi Blog