די גבורה פון זאגן “יא, איך בין דורכגעפאלן!”

די גבורה פון זאגן “יא, איך בין דורכגעפאלן!”

עס איז דער טיפ פון זייער אסאך מענטשן אז ווען זיי האבן סיי וועלכע געפיל פון “דורכפאל” אדער נישט מצליח זיין, האלטן זיי עס ביי זיך און זאגן חלילה נישט פאר קיינעם, זיכער מאכנדיג אז מיילן זאלן אפטיילן צווישן דעם פראבלעם און דער לעזונג.

אריגינעלע אפהאנדלונג: גייסטישע פראבלעמען, אמאל קעגן היינט

אריגינעלע אפהאנדלונג: גייסטישע פראבלעמען, אמאל קעגן היינט

פארוואס איז היינט מצוי מער גייסטישע פראבלעמען? וואס איז דער הויפט חילוק צווישן דעם היינטיגן סדר החיים און דעם אמאליגן, און וואס זענען די רעזולטאטן? פארוואס טוען אזויפיל דערשטיקן זייער אמת’ער כאראקטער? א גרינטליכער אנאליז שילדערט די היינטיגע רעאליטעט אין אירע ריכטיגע קאלירן – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 דורך בן מנחם

Nafshi Blog