דר. יוסטין מאהאט, אנפירער פון פסיכיאטריע פליגל אין קארנעל שפיטאל, איבער היימישע פסיכיאטריע

דר. יוסטין מאהאט, אנפירער פון פסיכיאטריע פליגל אין קארנעל שפיטאל, איבער היימישע פסיכיאטריע

בארימטער אנפירער פון פסיכיאטריע פליגל אין קארנעל שפיטאל, דאקטאר יוסטין מאהאט, לערנט א לעקציע אין קינדער פסיכיאטריע, מעדיצין, היימישע פראבלעמען און ערקלערט די סודות פון א געזונטע ערציאונג, וויאזוי צו פארמיידן קינדער פון שפעטערדיגע גייסטיגע ליידן, מיט א בליק אריין אין דער אנטוויקלונג פון גייסטישע פראבלעמען אין יונגע קינדער

אלעס איבער טראומא: דער גאנצער טראומא סעריע פון הרב יושע לאנגסאם אונטער איין דאך

אלעס איבער טראומא: דער גאנצער טראומא סעריע פון הרב יושע לאנגסאם אונטער איין דאך

וואס איז טראומא? וויאזוי פאסירט עס? וויאזוי באקומט מען עס? וואס זענען די סימפטאמען? וויאזוי ווייסט מען אויב מען ליידט דערפון? וויאזוי ווערט מען פטור דערפון? די דריי הויפט טעראפי מעטאדן פאר טראומא און פיל מער – אריגינעל ערשינען ווי א סעריע אין נפשי אויסגאבעס #6 ביז #9 דורך הרב יושע לאנגסאם, LMHC, LPC

געזונטע וויזיאנערן: וויזשען טעראפי מיט דר. יואל ווארשאווסקי

געזונטע וויזיאנערן: וויזשען טעראפי מיט דר. יואל ווארשאווסקי

די סוגיא פון “וויזשען טעראפי” און פריזם לענסעס איז לעצטנס שטארק פאפולער, ווייניגער ווייסן איבער דעם דירעקטן קשר צווישן פסיכאלאגיע, זעלבסטשאץ און וויזיע אנגעלעגנהייטן. מיר האבן אפגעהאלטן אן אויסשליסליכן שמועס מיט איינעם פון די גרעסטע מומחים אין דעם פעלד, דר. יואל ווארשאווסקי פון ODA, וואס האט שוין אין די לעצטע צענליגער יארן געהאלפן הונדערטער קינדער איבערקומען פיזישע און גייסטישע שוועריגקייטן דורך היילן זייערע וויזיע פראבלעמען נוצנדיג “וויזשען טעראפי” און פריזם גלעזער צוזאמען

נוקלעארע בזיונות: אלע אידעאלאגיעס טוישן זיך נאך א שארפן “בושה איינשפריץ”

נוקלעארע בזיונות: אלע אידעאלאגיעס טוישן זיך נאך א שארפן “בושה איינשפריץ”

“אלעס האט זיך אבער געטוישט ווען די נייע אידעאלאגיעס זענען אריינגעקומען צו אים מיט דעם שארפן “בושה איינשפריץ”. דער כח פון אינפארמאציע וואס קומט בייגעלייגט צו א דאזע פון בושה איז עפעס וואס קען אוועקנעמען דעם מוח און מאכן פון דעם מענטש א קאליקער אויפ’ן לעבן”

א שעה מיט’ן פסיכיאטער: רייכער שמועס מיט דר. ראנען היזאמי איבער אלעס פסיכיאטריע

א שעה מיט’ן פסיכיאטער: רייכער שמועס מיט דר. ראנען היזאמי איבער אלעס פסיכיאטריע

אינפארמאטיוון שמועס מיט’ן בארימטן פסיכיאטער וואס באדינט כסדר דעם היימישן ציבור. באקענט אייך מיט זיין ערפארונג און עקספערטיז אין דעם שווערן פעלד, הערט זיינע אנווייזונגען וויאזוי צוצוגיין צו א פראבלעם און ווען מעדיצין איז נויטיג, און פארשטייט דעם קשר צווישן גייסטישע פראבלעמען און גענעטיקס

פערספעקטיוון: סעלף-העלפ פאר סאציאלע ענקזייעטי? איך בין דאך נישט קיין פאציענט!

פערספעקטיוון: סעלף-העלפ פאר סאציאלע ענקזייעטי? איך בין דאך נישט קיין פאציענט!

“נפשי” שטעלט פאר א פראבלעמאטישן פאל פאר א פאנעל פון 5 מומחים בעיניני תורת הנפש, און אלע באטראכטן דעם קעיס פון זייער באזונדערן קוקווינקל און געבן זייערע אייגנארטיגע אנאליזן, פארשלאגן און לייזונגען – אריגינעל ערשינען אין נפשי #3

פאזיטיוויטעט: דער רעצעפט צום לעבן!

פאזיטיוויטעט: דער רעצעפט צום לעבן!

“עס איז נישט וואס עס פאסירט, נאר וויאזוי דו קוקסט אויף דעם”, לויטעט אן אלטן ציטאט. פראבלעמען זענען נאר פראבלעמען ווייל מיר האלטן אז זיי זענען פראבלעמען, די מינוט וואס אונזער בליק טוישט זיך ווערט דער פראבלעם בטל למפרע און לאזט קיין זכר. – אריגינעל ערשינען אין נפשי #3 דורך בן מנחם

דער גאנצער סעריע: טוישן אומרעאליסטישע געפילן. וויאזוי?

דער גאנצער סעריע: טוישן אומרעאליסטישע געפילן. וויאזוי?

דער אויסגעפרואווטער מיטל וויאזוי א מענטש קען טוישן זיינע אומגעוואונטשענע געפילן משרשם, דער “מעמארי ריקאנסאלידעשאן” מעטאד וואס האט אנטדעקט דעם “ספעציעלן מאמענט” וואס קען טוישן א מענטש אויף אייביג – אריגינעל ערשינען אין א לענגערע סעריע דורך הרב חיים מאיר פערל

קלוג אבער צעפלויגן: דער ריכטיגער אופן צו האנדלען מיט ADHD קינדער

קלוג אבער צעפלויגן: דער ריכטיגער אופן צו האנדלען מיט ADHD קינדער

א גרינטליכע אפהאנדלונג איבער קינדער מיט ADD, וואס גענוי איז זייער נאטור און וואס טרייבט זיי, און בעיקר, וויאזוי עס איז דער ריכטיגער אופן צו האנדלען אז זיי זאלן זיך קענען קאנטראלירן און זאלן אויפבליען מיט זייערע אייגנארטיגע נאטורן

בן מנחם: וואס איז באמת זיין רצון?

בן מנחם: וואס איז באמת זיין רצון?

עס איז אנהייב זמן, אין גם אחד, קיינער שמועסט נישט ארום. די קאווע צימער איז לער, קופקעס זענען א פארגאנגענהייט. נישטא דער בחור וואס בטל’ט היינט די צייט, און יעדער פארשטייט עס פשוט: עס איז דאך אנהייב זמן.

CBT טעראפי מעטאד: דער כח פון נעגאטיווע מחשבות און וויאזוי מען קען זיי איבערקומען

CBT טעראפי מעטאד: דער כח פון נעגאטיווע מחשבות און וויאזוי מען קען זיי איבערקומען

CBT איז דער מערסט באנוצטער טעראפי מעטאד פאר גייסטישע פראבלעמען. פאלגנד איז א קורצע איבערזיכט אויף וואס דאס איז, וויאזוי עס העלפט און נאך אינפארמאציע – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 און #2 ווי א פארזעצונג

דער היפּנאָטיזירער: הרב חיים מאיר פערל לייגט אונז אריין אין א טראנס און פירט אריין אין דער וועלט פון היפנא-טעראפי

דער היפּנאָטיזירער: הרב חיים מאיר פערל לייגט אונז אריין אין א טראנס און פירט אריין אין דער וועלט פון היפנא-טעראפי

וואס איז היפנאזיע (hypnosis), וויאזוי ארבעט דאס, און וויאזוי ניצט דאס צו היילן? וואס זענען אירע מעלות און וואס זענען אירע חסרונות? הרב חיים מאיר פערל לייגט אונז אריין אין א טראנס און פירט אריין אין דער וועלט פון היפנא-טעראפי – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 דורך הרב חיים מאיר פערל

פון רעכל צו מעכל: די אויסמאטערנדע רייזע פון זוכן דעם ריכטיגן דיאגנאז צו א גייסטישן פראבלעם

פון רעכל צו מעכל: די אויסמאטערנדע רייזע פון זוכן דעם ריכטיגן דיאגנאז צו א גייסטישן פראבלעם

די אויסמאטערנדע רייזע פון זוכן דעם ריכטיגן דיאגנאז און היילונג צו א גייסטישן פראבלעם, הערנדיג אן ענדלאזע קוואל פון עצות און לויפנדיג פון איין הייל-מיטל צום אנדערן. – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 דורך הרב חיים מאיר פערל

געפילן, זיי ווילן, שפילן, און ערפילן – אלעס איבער געפילן

געפילן, זיי ווילן, שפילן, און ערפילן – אלעס איבער געפילן

געפילן שפילן די הויפט ראלע אין תורת הנפש. זיי פאראורזאכן די חורבנות, און דורך זיי היילט מען. געפילן מיט תורת הנפש גייען סינאנים, לטב ולמוטב. אבער איין מינוט, וואס איז דאס א געפיל? פון וואו נעמט זיך איר כח? צו וואס פעלט בכלל אויס אזא זאך ווי געפילן? וויאזוי קענען מיר ארויסנעמען די מערסטע נוצן פון געפילן?

Nafshi Blog