דער היפּנאָטיזירער: הרב חיים מאיר פערל לייגט אונז אריין אין א טראנס און פירט אריין אין דער וועלט פון היפנא-טעראפי

דער היפּנאָטיזירער: הרב חיים מאיר פערל לייגט אונז אריין אין א טראנס און פירט אריין אין דער וועלט פון היפנא-טעראפי

וואס איז היפנאזיע (hypnosis), וויאזוי ארבעט דאס, און וויאזוי ניצט דאס צו היילן? וואס זענען אירע מעלות און וואס זענען אירע חסרונות? הרב חיים מאיר פערל לייגט אונז אריין אין א טראנס און פירט אריין אין דער וועלט פון היפנא-טעראפי – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 דורך הרב חיים מאיר פערל

פערספעקטיוון: “אלס מגיד שיעור, וויאזוי זאל איך מיך באציען צו מיין פראבלעמאטישער תלמיד?”

פערספעקטיוון: “אלס מגיד שיעור, וויאזוי זאל איך מיך באציען צו מיין פראבלעמאטישער תלמיד?”

“נפשי” שטעלט פאר א פראבלעמאטישן פאל פאר א פאנעל פון 5 מומחים בעיניני תורת הנפש, און אלע באטראכטן דעם קעיס פון זייער באזונדערן קוקווינקל און געבן זייערע אייגנארטיגע אנאליזן, פארשלאגן און לייזונגען – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1

דער קעניג פון טעראפיסטן: אינהאלטסרייכן שמועס מיט וועלט בארימטן ר’ מרדכי וויינבערגער

דער קעניג פון טעראפיסטן: אינהאלטסרייכן שמועס מיט וועלט בארימטן ר’ מרדכי וויינבערגער

דער טעראפיסט וועמענ’ס טעלעפאן ליניע באקומט פינף טויזנט רופן א טאג און האלט חשבון אויף 200 סעסיעס א וואך אונטער זיין שטאב פון טעראפיסטן. אינהאלטסרייכן שמועס מיט דעם וועלט בארימטן רופא נפש ר’ מרדכי וויינבערגער, וועלכער ווידמעט זיין לעבן צו היילן אומצאליגע נשמות

פון רעכל צו מעכל: די אויסמאטערנדע רייזע פון זוכן דעם ריכטיגן דיאגנאז צו א גייסטישן פראבלעם

פון רעכל צו מעכל: די אויסמאטערנדע רייזע פון זוכן דעם ריכטיגן דיאגנאז צו א גייסטישן פראבלעם

די אויסמאטערנדע רייזע פון זוכן דעם ריכטיגן דיאגנאז און היילונג צו א גייסטישן פראבלעם, הערנדיג אן ענדלאזע קוואל פון עצות און לויפנדיג פון איין הייל-מיטל צום אנדערן. – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 דורך הרב חיים מאיר פערל

געפילן, זיי ווילן, שפילן, און ערפילן – אלעס איבער געפילן

געפילן, זיי ווילן, שפילן, און ערפילן – אלעס איבער געפילן

געפילן שפילן די הויפט ראלע אין תורת הנפש. זיי פאראורזאכן די חורבנות, און דורך זיי היילט מען. געפילן מיט תורת הנפש גייען סינאנים, לטב ולמוטב. אבער איין מינוט, וואס איז דאס א געפיל? פון וואו נעמט זיך איר כח? צו וואס פעלט בכלל אויס אזא זאך ווי געפילן? וויאזוי קענען מיר ארויסנעמען די מערסטע נוצן פון געפילן?

אריגינעלע אפהאנדלונג: גייסטישע פראבלעמען, אמאל קעגן היינט

אריגינעלע אפהאנדלונג: גייסטישע פראבלעמען, אמאל קעגן היינט

פארוואס איז היינט מצוי מער גייסטישע פראבלעמען? וואס איז דער הויפט חילוק צווישן דעם היינטיגן סדר החיים און דעם אמאליגן, און וואס זענען די רעזולטאטן? פארוואס טוען אזויפיל דערשטיקן זייער אמת’ער כאראקטער? א גרינטליכער אנאליז שילדערט די היינטיגע רעאליטעט אין אירע ריכטיגע קאלירן – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 דורך בן מנחם

Nafshi Blog