ספק ספיקא לחומרא? – אלעס איבער OCD

ספק ספיקא לחומרא? – אלעס איבער OCD

דער גרויזאמער ווארעמ'ל וואס בויערט אומאויפהערליך אין קאפ מיט אבסעסיעס וואס זענען גורם קאמפולסיעס. וואס איז OCD, וויאזוי אפעקטירט זי די ליידנדע און וואס קומט פאר אין טעראפי צימער? – אריגינעל ערשינען אין נפשי #3 דורך הרב לוי יצחק אבערלאנדער LMSW

פאזיטיוויטעט: דער רעצעפט צום לעבן!

פאזיטיוויטעט: דער רעצעפט צום לעבן!

"עס איז נישט וואס עס פאסירט, נאר וויאזוי דו קוקסט אויף דעם", לויטעט אן אלטן ציטאט. פראבלעמען זענען נאר פראבלעמען ווייל מיר האלטן אז זיי זענען פראבלעמען, די מינוט וואס אונזער בליק טוישט זיך ווערט דער פראבלעם בטל למפרע און לאזט קיין זכר. – אריגינעל ערשינען אין נפשי #3 דורך בן מנחם

דער גאנצער סעריע: טוישן אומרעאליסטישע געפילן. וויאזוי?

דער גאנצער סעריע: טוישן אומרעאליסטישע געפילן. וויאזוי?

דער אויסגעפרואווטער מיטל וויאזוי א מענטש קען טוישן זיינע אומגעוואונטשענע געפילן משרשם, דער "מעמארי ריקאנסאלידעשאן" מעטאד וואס האט אנטדעקט דעם "ספעציעלן מאמענט" וואס קען טוישן א מענטש אויף אייביג – אריגינעל ערשינען אין א לענגערע סעריע דורך הרב חיים מאיר פערל

קלוג אבער צעפלויגן: דער ריכטיגער אופן צו האנדלען מיט ADHD קינדער

קלוג אבער צעפלויגן: דער ריכטיגער אופן צו האנדלען מיט ADHD קינדער

א גרינטליכע אפהאנדלונג איבער קינדער מיט ADD, וואס גענוי איז זייער נאטור און וואס טרייבט זיי, און בעיקר, וויאזוי עס איז דער ריכטיגער אופן צו האנדלען אז זיי זאלן זיך קענען קאנטראלירן און זאלן אויפבליען מיט זייערע אייגנארטיגע נאטורן

אויספירליכן שמועס מיט דעם גרינדער און פירער פון "ריליעף" הרב סענדר ארנשטיין שליט"א

אויספירליכן שמועס מיט דעם גרינדער און פירער פון "ריליעף" הרב סענדר ארנשטיין שליט"א

אין דער טונקעלער, פארנעפלטער וועלט פון "מענטל העלט" איז דא א קליינע ליכט-טורעם וואס שיינט און דערלייכטערט אידישע הערצער. אויספירליכן שמועס מיט דעם גרינדער און פירער פון "ריליעף" הרב סענדר ארנשטיין שליט"א.

CBT טעראפי מעטאד: דער כח פון נעגאטיווע מחשבות און וויאזוי מען קען זיי איבערקומען

CBT טעראפי מעטאד: דער כח פון נעגאטיווע מחשבות און וויאזוי מען קען זיי איבערקומען

CBT איז דער מערסט באנוצטער טעראפי מעטאד פאר גייסטישע פראבלעמען. פאלגנד איז א קורצע איבערזיכט אויף וואס דאס איז, וויאזוי עס העלפט און נאך אינפארמאציע – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 און #2 ווי א פארזעצונג

Nafshi Blog