בן מנחם: זענען מיר אלע אויטיסטיש?

בן מנחם: זענען מיר אלע אויטיסטיש?

ווען עס קומט צו כאפן וואס ‘איך’ וויל, זענען אלע דא, יעדער איז א בר הכי, אלע אויטיזם ליידנדע פארשטייען אקוראט וואס זיי אליין ווילן. אייביג הייבן זיך די קאמפליקאציעס אן ווען עס קומט צו פארשטיין יענעם.

ליין מער
פערזענליכע געשיכטע: גאולה פרטית פון א לאנג-פארצויגענער קנעכטשאפט

פערזענליכע געשיכטע: גאולה פרטית פון א לאנג-פארצויגענער קנעכטשאפט

איך האב נישט געקענט מער ווי בעטן און וועלן. דער מיצר האט מיך געהאלטן אזוי פארשקלאפט, אז אפילו בעטן נישט אריינצופאלן אין יאוש האב איך נישט געקענט. ווען די שעה פון גאולה האט אבער געשלאגן, איז זי געקומען אומגעראכטן, אומדערווארטעט, און אויפאמאל איז אלעס געווען גוט און שיין

ליין מער
פערספעקטיוון: איך זעה אלארמירנדע צייכענעס אויף מיין בחור, וואס טוט מען?

פערספעקטיוון: איך זעה אלארמירנדע צייכענעס אויף מיין בחור, וואס טוט מען?

“נפשי” שטעלט פאר א פראבלעמאטישן פאל פאר א פאנעל פון 5 מומחים בעיניני תורת הנפש, און אלע באטראכטן דעם קעיס פון זייער באזונדערן קוקווינקל און געבן זייערע אייגנארטיגע אנאליזן, פארשלאגן און לייזונגען – אריגינעל ערשינען אין נפשי #4

ליין מער
כשמואל בדורו: הרב שמואל ניימאן איבער OCD בהלכה

כשמואל בדורו: הרב שמואל ניימאן איבער OCD בהלכה

דער מו”ץ וואס היילט, דער טעראפיסט וואס פסק’נט, דער דיין וואס מאכט אידישקייט פרייליך. “קל כנשר” איז זיין שלאג-ווארט, מאכן אידישקייט בא’טעמ’ט איז זיין פריאריטעט, געזונטע עובדי השם זענען די בעסטע פירות פון זיין לאנגיעריגע הארעוואניע

ליין מער
חיימ’ס “תלמיד רעפארט”: וויאזוי אן ADHD קינד וואקסט אויף, יאר נאך יאר…

חיימ’ס “תלמיד רעפארט”: וויאזוי אן ADHD קינד וואקסט אויף, יאר נאך יאר…

די קומענדיגע פאסירונג שטעלט פאר א קינד וואס איז אויפגעוואקסן אין א ווארעמע שטוב, א היימישע גוטע תלמוד תורה אין מאנסי מיט דער פולסטער אויפמערקזאמקייט פון זיינע געטרייע מלמדים, נאר זיין ADD איז נישט אנטדעקט געווארן ביז ווען ער איז געווען אין כולל

ליין מער
ADHD – פראגן און ענטפערס

ADHD – פראגן און ענטפערס

ADHD – פראגן און ענטפערס – אריגינעל ערשינען אין נפשי #4 דורך יקיר שלום ווי א המשך צו זיין פריערדיגע ארטיקל אויף ADHD

ליין מער
פערספעקטיוון: סעלף-העלפ פאר סאציאלע ענקזייעטי? איך בין דאך נישט קיין פאציענט!

פערספעקטיוון: סעלף-העלפ פאר סאציאלע ענקזייעטי? איך בין דאך נישט קיין פאציענט!

“נפשי” שטעלט פאר א פראבלעמאטישן פאל פאר א פאנעל פון 5 מומחים בעיניני תורת הנפש, און אלע באטראכטן דעם קעיס פון זייער באזונדערן קוקווינקל און געבן זייערע אייגנארטיגע אנאליזן, פארשלאגן און לייזונגען – אריגינעל ערשינען אין נפשי #3

ליין מער
א טאג ביים ספעציאליסט: הרב יושע לאנגסאם איבער ענקזייעטי, OCD און EMDR

א טאג ביים ספעציאליסט: הרב יושע לאנגסאם איבער ענקזייעטי, OCD און EMDR

הערט אייך אונטער א פילפארביגער אינפארמאטיווער שמועס איבער אלעס ארום ענקזייעטי, OCD און EMDR, עצות און געדאנקען מבית מדרשו של ר’ יושע

ליין מער
דער דמיון פון אפשרעקנדע מחשבות

דער דמיון פון אפשרעקנדע מחשבות

אויב איז דא א צד השווה ביי גייסטיגע אישוס, איז עס אז דער שורש פון זיי אלע איז פארווארצלט אינעם מח. דער מענטשליכער געדאנק, די מחשבה, איז דאס פלאץ, דער מקור, וואו די פראבלעמען הייבן זיך אן.

ליין מער
Nafshi Blog