ספק ספיקא לחומרא? – אלעס איבער OCD

ספק ספיקא לחומרא? – אלעס איבער OCD

דער גרויזאמער ווארעמ’ל וואס בויערט אומאויפהערליך אין קאפ מיט אבסעסיעס וואס זענען גורם קאמפולסיעס. וואס איז OCD, וויאזוי אפעקטירט זי די ליידנדע און וואס קומט פאר אין טעראפי צימער? – אריגינעל ערשינען אין נפשי #3 דורך הרב לוי יצחק אבערלאנדער LMSW

ליין מער
פאזיטיוויטעט: דער רעצעפט צום לעבן!

פאזיטיוויטעט: דער רעצעפט צום לעבן!

“עס איז נישט וואס עס פאסירט, נאר וויאזוי דו קוקסט אויף דעם”, לויטעט אן אלטן ציטאט. פראבלעמען זענען נאר פראבלעמען ווייל מיר האלטן אז זיי זענען פראבלעמען, די מינוט וואס אונזער בליק טוישט זיך ווערט דער פראבלעם בטל למפרע און לאזט קיין זכר. – אריגינעל ערשינען אין נפשי #3 דורך בן מנחם

ליין מער
דער גאנצער סעריע: טוישן אומרעאליסטישע געפילן. וויאזוי?

דער גאנצער סעריע: טוישן אומרעאליסטישע געפילן. וויאזוי?

דער אויסגעפרואווטער מיטל וויאזוי א מענטש קען טוישן זיינע אומגעוואונטשענע געפילן משרשם, דער “מעמארי ריקאנסאלידעשאן” מעטאד וואס האט אנטדעקט דעם “ספעציעלן מאמענט” וואס קען טוישן א מענטש אויף אייביג – אריגינעל ערשינען אין א לענגערע סעריע דורך הרב חיים מאיר פערל

ליין מער
פחד פון דער מענטשהייט: אלעס איבער סאציאלע ענקזייעטי

פחד פון דער מענטשהייט: אלעס איבער סאציאלע ענקזייעטי

וואס איז סאציאלע ענקזייעטי, דער חילוק צווישן געזונטע בושה און ענקזייעטי, און אלעס ארום דעם שמערצליכן דיסארדער וואס איז פון די מערסט פארשפרייטע זעלישע קרענק

ליין מער
קלוג אבער צעפלויגן: דער ריכטיגער אופן צו האנדלען מיט ADHD קינדער

קלוג אבער צעפלויגן: דער ריכטיגער אופן צו האנדלען מיט ADHD קינדער

א גרינטליכע אפהאנדלונג איבער קינדער מיט ADD, וואס גענוי איז זייער נאטור און וואס טרייבט זיי, און בעיקר, וויאזוי עס איז דער ריכטיגער אופן צו האנדלען אז זיי זאלן זיך קענען קאנטראלירן און זאלן אויפבליען מיט זייערע אייגנארטיגע נאטורן

ליין מער
בן מנחם: וואס איז באמת זיין רצון?

בן מנחם: וואס איז באמת זיין רצון?

עס איז אנהייב זמן, אין גם אחד, קיינער שמועסט נישט ארום. די קאווע צימער איז לער, קופקעס זענען א פארגאנגענהייט. נישטא דער בחור וואס בטל’ט היינט די צייט, און יעדער פארשטייט עס פשוט: עס איז דאך אנהייב זמן.

ליין מער
אויספירליכן שמועס מיט דעם גרינדער און פירער פון “ריליעף” הרב סענדר ארנשטיין שליט”א

אויספירליכן שמועס מיט דעם גרינדער און פירער פון “ריליעף” הרב סענדר ארנשטיין שליט”א

אין דער טונקעלער, פארנעפלטער וועלט פון “מענטל העלט” איז דא א קליינע ליכט-טורעם וואס שיינט און דערלייכטערט אידישע הערצער. אויספירליכן שמועס מיט דעם גרינדער און פירער פון “ריליעף” הרב סענדר ארנשטיין שליט”א.

ליין מער
CBT טעראפי מעטאד: דער כח פון נעגאטיווע מחשבות און וויאזוי מען קען זיי איבערקומען

CBT טעראפי מעטאד: דער כח פון נעגאטיווע מחשבות און וויאזוי מען קען זיי איבערקומען

CBT איז דער מערסט באנוצטער טעראפי מעטאד פאר גייסטישע פראבלעמען. פאלגנד איז א קורצע איבערזיכט אויף וואס דאס איז, וויאזוי עס העלפט און נאך אינפארמאציע – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 און #2 ווי א פארזעצונג

ליין מער
דער היפּנאָטיזירער: הרב חיים מאיר פערל לייגט אונז אריין אין א טראנס און פירט אריין אין דער וועלט פון היפנא-טעראפי

דער היפּנאָטיזירער: הרב חיים מאיר פערל לייגט אונז אריין אין א טראנס און פירט אריין אין דער וועלט פון היפנא-טעראפי

וואס איז היפנאזיע (hypnosis), וויאזוי ארבעט דאס, און וויאזוי ניצט דאס צו היילן? וואס זענען אירע מעלות און וואס זענען אירע חסרונות? הרב חיים מאיר פערל לייגט אונז אריין אין א טראנס און פירט אריין אין דער וועלט פון היפנא-טעראפי – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 דורך הרב חיים מאיר פערל

ליין מער
פערספעקטיוון: “אלס מגיד שיעור, וויאזוי זאל איך מיך באציען צו מיין פראבלעמאטישער תלמיד?”

פערספעקטיוון: “אלס מגיד שיעור, וויאזוי זאל איך מיך באציען צו מיין פראבלעמאטישער תלמיד?”

“נפשי” שטעלט פאר א פראבלעמאטישן פאל פאר א פאנעל פון 5 מומחים בעיניני תורת הנפש, און אלע באטראכטן דעם קעיס פון זייער באזונדערן קוקווינקל און געבן זייערע אייגנארטיגע אנאליזן, פארשלאגן און לייזונגען – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1

ליין מער
דער קעניג פון טעראפיסטן: אינהאלטסרייכן שמועס מיט וועלט בארימטן ר’ מרדכי וויינבערגער

דער קעניג פון טעראפיסטן: אינהאלטסרייכן שמועס מיט וועלט בארימטן ר’ מרדכי וויינבערגער

דער טעראפיסט וועמענ’ס טעלעפאן ליניע באקומט פינף טויזנט רופן א טאג און האלט חשבון אויף 200 סעסיעס א וואך אונטער זיין שטאב פון טעראפיסטן. אינהאלטסרייכן שמועס מיט דעם וועלט בארימטן רופא נפש ר’ מרדכי וויינבערגער, וועלכער ווידמעט זיין לעבן צו היילן אומצאליגע נשמות

ליין מער
פון רעכל צו מעכל: די אויסמאטערנדע רייזע פון זוכן דעם ריכטיגן דיאגנאז צו א גייסטישן פראבלעם

פון רעכל צו מעכל: די אויסמאטערנדע רייזע פון זוכן דעם ריכטיגן דיאגנאז צו א גייסטישן פראבלעם

די אויסמאטערנדע רייזע פון זוכן דעם ריכטיגן דיאגנאז און היילונג צו א גייסטישן פראבלעם, הערנדיג אן ענדלאזע קוואל פון עצות און לויפנדיג פון איין הייל-מיטל צום אנדערן. – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 דורך הרב חיים מאיר פערל

ליין מער
Nafshi Blog