געפילן, זיי ווילן, שפילן, און ערפילן – אלעס איבער געפילן

געפילן, זיי ווילן, שפילן, און ערפילן – אלעס איבער געפילן

געפילן שפילן די הויפט ראלע אין תורת הנפש. זיי פאראורזאכן די חורבנות, און דורך זיי היילט מען. געפילן מיט תורת הנפש גייען סינאנים, לטב ולמוטב. אבער איין מינוט, וואס איז דאס א געפיל? פון וואו נעמט זיך איר כח? צו וואס פעלט בכלל אויס אזא זאך ווי געפילן? וויאזוי קענען מיר ארויסנעמען די מערסטע נוצן פון געפילן?

ליין מער
אריגינעלע אפהאנדלונג: גייסטישע פראבלעמען, אמאל קעגן היינט

אריגינעלע אפהאנדלונג: גייסטישע פראבלעמען, אמאל קעגן היינט

פארוואס איז היינט מצוי מער גייסטישע פראבלעמען? וואס איז דער הויפט חילוק צווישן דעם היינטיגן סדר החיים און דעם אמאליגן, און וואס זענען די רעזולטאטן? פארוואס טוען אזויפיל דערשטיקן זייער אמת’ער כאראקטער? א גרינטליכער אנאליז שילדערט די היינטיגע רעאליטעט אין אירע ריכטיגע קאלירן – אריגינעל ערשינען אין נפשי #1 דורך בן מנחם

ליין מער
Nafshi Blog